Hizmet Sözleşmesi


HİZMET SÖZLEŞMESİ:

SÖZLEŞME ŞARTLARI:

[ - ] İzmir Gezi Fırsatları (Enef Turizm Tic. Ltd. Şti.) tarafından sunulan ürün, hizmet ve fırsatlar ile ilgili olarak vermiş olduğumuz iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçilmesini onaylıyorum.

[ - ] https://www.izmirgezifirsatlari.com/r/kvkk adresinde açıkça bildirilen Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ‘ni kabul ediyorum.

1- TARAFLAR

Bir taraftan Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bul. No:72/D Konak İzmir adresinde bulunan Enef Turizm Tic. Ltd. Şti. (kısaca ACENTA olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, sözleşme ek belgelerinde adı soyadı yer alan ve tur / hizmetten faydalanacak olan kişiler (Kısaca Tüketici olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. İş bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler, Tüzük Ve Genelgeler, Tebliğ ve Çizelgeler, 2634 S.K., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon Hükümleri ile uluslararası özel ve resmi sözleşmeler tatbik olunacaktır.

1.1 Yurtiçi ulaşım aracı olarak otobüs kullanılan turlarda, kayıt anında toplam tur hizmet bedelinin en az %30'ı, bakiyenin ise turun başlamasından en geç 5 gün önce ödenmenin tamamlanması gerekmektedir.

1.2 Yurtiçi ulaşım aracı olarak uçak kullanılan turlarda, kayıt anında toplam tur bedelinin en az %50’si, bakiyenin ise turun başlamasından en geç 10 gün önce ödenmenin tamamlanması gerekmektedir.

1.3 Yurtdışı turlarda kayıt anında tur bedelinin %50’si bakiyenin ise turun başlamasından en geç 30 gün önce ödemenin tamamlanması gerekmektedir.

1.4 Promosyon, İndirimli, Özel Ürün ve Özel Günler ( Yılbaşı, Bayramlar, Resmi Tatiller, Festivaller, Yerel Etkinlikler vb.) hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin %50’sini rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Acenta ’ya yapılan ödemenin gerekçesiz iptali, iadesi veya bir başka organizasyonda kullanılması mümkün değildir.

1.5 Anılan tüm süreler içerisinde yazılı olarak Acenta'ya yapılmış olan rezervasyon iptali ve ödenen ücret iade talebi için başvuruda bulunmayan tüketici(ler) tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Gerçekleşen tur sonrası tüketiciye rezervasyonda yazılı tutar kadar fatura edilir.

2- İPTAL – DEVİR - İADE

2.1 Acenta, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi 24 saat önceden bilgilendirmek şartı ile iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur.

2.2 Tüketici, yurtiçi turlarda ulaşım aracı olarak otobüs ile yapılacak 1 – 2- 3 gece konaklamalı turlarda hizmetin başlamasına 5 gün öncesine kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine ödeme yaptığı biçimde iade edilir. Hizmetin başlamasına 4-0 Gün öncesinde iptal iade talep edildiğinde iade yapılamamaktadır. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. Tüketici ön ödeme yöntemi ile kayıt oluşturduğu programa katılmadığı ve yazılı şartlar sağlanmadığı durumda tur bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tur bedeli toplamı tüketiciye fatura edilir.

2.3 Tüketici, yurtiçi turlarda ulaşım aracı olarak otobüs ile yapılacak 4 gece ve üzeri konaklamalı turlarda hizmetin başlamasına 14 iş günü öncesine kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Hizmetin başlamasına 14 - 0 iş günü öncesinde iptal iade talep edildiğinde iade yapılamamaktadır. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. Tüketici ön ödeme yöntemi ile kayıt oluşturduğu programa katılmadığı ve yazılı şartlar sağlanmadığı durumda tur bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tur bedeli toplamı tüketiciye fatura edilir.

2.4 Tüketici, ulaşım aracı olarak otobüs ile yapılacak Günübirlik turlarda hizmetin başlamasına 3 Gün öncesine kadar iptal talep etmesi durumunda ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Hizmetin başlamasına 2-0 Gün öncesinde iptal iade talep edildiğinde iade yapılamamaktadır. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. Tüketici ön ödeme yöntemi ile kayıt oluşturduğu programa katılmadığı ve yazılı şartlar sağlanmadığı durumda tur bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tur bedeli toplamı tüketiciye fatura edilir.

2.5 Promosyonlu, İndirimli, Özel Tarihler (Bayramlar, Yılbaşı, Festivaller vb.) tüm yurtiçi ve yurtdışı ürünlerde tüketici satın almış olduğu ürüne ait iptal, devir, değişiklik hakkına sahip değildir.

2.6 Tüketici, yurtiçi turlarda ulaşım aracı olarak uçak ile yapılacak turlarda hizmetin başlamasına 15 gün öncesine kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine ödeme yaptığı biçimde iade edilir. Hizmetin başlamasına 14-0 Gün öncesinde iptal iade talep edildiğinde iade yapılamamaktadır. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. Tüketici ön ödeme yöntemi ile kayıt oluşturduğu programa katılmadığı ve yazılı şartlar sağlanmadığı durumda tur bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tur bedeli toplamı tüketiciye fatura edilir.

2.7 Tüketici, yurtdışı turlarda ulaşım aracı olarak uçak ile yapılacak turlarda hizmetin başlamasına 30 gün öncesine kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine ödeme yaptığı biçimde iade edilir. Hizmetin başlamasına 30-0 Gün öncesinde iptal iade talep edildiğinde iade yapılamamaktadır. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. Tüketici ön ödeme yöntemi ile kayıt oluşturduğu programa katılmadığı ve yazılı şartlar sağlanmadığı durumda tur bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tur bedeli toplamı tüketiciye fatura edilir.

2.8 Tüketici, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının tur dönemine denk gelen 7 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, hizmet için ödediği tutar kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce yazılı olarak ibraz edilecektir. Bu durumun tur hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Tüketicinin turdan ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 gün içinde Acentaya belgesiyle birlikte sunulmalıdır.

2.9 Rezervasyon tarihinden itibaren en fazla 24 saat sonrasına kadar, alınan tur hizmeti Tüketici tarafından iptal edebilir veya aynı rezervasyon tipine uygun olmak koşuluyla istediği kişi veya kişilere devredebilir. Ancak erken rezervasyon, promosyon, özel ürün ve indirimli ürünler başka kişilere devredilemez. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile birlikte sorumludur. Tüketici, tüm iptal/devir taleplerini yukarıda belirtilen süreye uygun ve yazılı olarak Acenta’sına sunmakla yükümlüdür. Alınmış olan hizmet kampanya dahilinde bir ürün ise ve/veya rezervasyon ile hizmet başlangıcı arasında 24 saatten daha fazla bir süre bulunması halinde bu madde geçerli değildir.

2.10 Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acenta, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 6 saat içerisinde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

3 - İPTAL İADE GÜVENCE PAKETİ

3.1 Tüketici satın aldığı hizmetin tamamını ödemesi durumunda sistemde belirtilen tutarda iptal iade bedelini ödeyerek aşağıda yazılı olan şartlar sağlandığı durumlarda tamamını ödeme yaptığı şekilde iade alabilir. Ön ödemeli rezervasyon yaptıran tüketici(ler) bu ödenekten faydalanamaz.

3.2 İptal iade güvence paketi satın alan tüketici araç ilk hareket saatinden 48 saat öncesine kadar iptal talebinde bulunabilir. Acenta tüketiciye iptal iade bedeli dışında kalan tutarı ödeme yaptığı şekilde iade eder.

3. İptal iade güvence paketi satın almayan tüketici(ler) yurtiçi konaklamalı ve günübirlik turlarda hizmet sözleşmesinin 2. maddesindeki koşullar uygulanır.

3.4 İptal iade güvence paketi özel ürün ve yurtdışı turlarında geçerli değildir.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllere uymakla mükelleftir.

4.2 Tura katılan tüketicinin, her türlü gezide, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 15 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

4.3 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Seyahat Acentası’nın ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar. Kimlik veya ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

4.2 - Sağlayıcının kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; Tüketicinin sağlayıcıya kayıp veya hasar TUTANAĞI düzenlettirmesi halinde bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, toplam hizmet bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının %50'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak, Acenta tarafından tüketiciye ödenir. Acenta, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok turun ulaşım bedeli kadar sorumludur.

4.3 Katılımcılar, araca bindikleri noktada bırakılır. Ayrıca farklı noktalarda ve/veya yol üzerinde duraklama/yolcu indirme yapılmamaktadır.

4.4 Turlarda, hava, yol ve olağanüstü durumlardan ötürü değişiklik yapma hakkı, acentamızda saklıdır.

4.5 Tur sırasında unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan acentamiz kesinlikle sorumlu değildir.

4.6 Turlarımız da araçlar kişi sayısına göre tedarik edilmektedir. Tura gelecek olan aracın katılımcıya önceden bilgilendirmesi yapılmaz.

4.7 Yerel otoriteler tarafından gezilmesine/gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi veya turlar yapılmaz. Bu gezi veya turların yapılamamasından acentamız sorumlu tutulamaz.

4.8 Turun gerçekleştirilmesi için yeterli katılımcıya ulaşılamadığı takdirde, asgari 1 gün önce haber vermek şartıyla, acentamız turu iptal etme hakkına sahiptir. Ve/veya muadil olmak kaydı ile başka bir acentaya devir edebilir, ortak tur yapabilir, kişisel verileri koruma kanunu kapsamı gereğince devir ettiği veya ortak tur yaptığı acenta/acentalar ile bilgileri paylaşabilir, acenta bu işlemleri yapacağını önceden tüketici ile paylaşmak zorunda değildir. Bu sözleşme ile tüketici bunu kabul etmiş sayılır.

4.9 Çocuk indirimi, 12 yaşını doldurmamış çocuk katılımcılar için, 2 yetişkin ile birlikte konaklamak kaydı ile geçerlidir.

4.10 Ekstra turlar minimum 20 kişi olması durumunda gerçekleşebilir. 20 kişi olmazsa gerçekleşmeyebilir.

4.11 Acenta aynı standartlar da olmak şartı ile oteller de değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4.12 Hangi oda da kalacağınızı Acenta’nın belirleme imkânı yoktur. Odaları kalacağınız oteller belirlemektedir.

4.13 Oteller de özellikle 3 kişilik odalar da 3. Yatak standart yatak olmayabilir. Açılır yatak verilebilir.

4.14 Turlarımızda zorunlu seyahat sigortası yapılmaktadır. Doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası, ibrazı zorunludur. Acentamız bu bilgileri teyit etmekle yükümlü değildir.

4.15 Öngörülmesi mümkün olmayan sebeplerden (hava, yol, ziyaret yerlerindeki yoğunluk vb.) veya rehberimizin belirlediği saatlere misafirlerin uymamaları sebebiyle, tur programında belirtilmiş olmasına rağmen, yapılamayan gezilerden acentamız sorumlu değildir.

4.16 Rehberimiz gerekli gördüğü durumlarda; programda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

4.17 Bölge yoğun olduğu dönemlerde (Bayram, Sömestr vb.) sitede belirtilen otellerden farklı oteller de ve/veya grup bölünmüş olarak konaklama yapabilir.

4.18 Yapılan görüşmeler de sözlü beyanlar esas alınmayacaktır. Tur programında yazan detaylar ve sizin mail yolu ve/veya yazılı olarak acentaya ulaştırmanız durumunda talepleriniz esas alınacaktır.

4.19 Katılımcıların bu bilgileri okudukları ve kabul ettikleri paket tur sözleşmesinde yazmakta olup, web sitesi güncellemelerini tüketici takip etmekle yükümlüdür. Web sitesi ve paket tur sözleşmesi ayrılmaz bir parçadır.

4.20 Mevsimsel değişiklikler, yol çalışmaları, hava şartları, sizin hizmet alımınızdan önceki hizmette oluşan otel memnuniyetsizliklerine göre www.izmirgezifirsatlari.com web sitesinde yer alan tur programında, içerikler de değişiklik yapabilir. En son yayınlanan sirkü, bir öncekini geçersiz kılar.

4.21 Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul etmiştir. Fiyat farkı tüketiciye yansıtılır.

4.22 Tarifeli uçuşların öncesinde kalkış saatlerinin değişmesi/rötar durumlarında oluşan olumsuz haller Tüketicinin takibinde olup Acenta hiçbir hal ve şartta sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.23 Araçlarımız yeni model araçlar olup Teknobus diye tabir edilen araçlardan değildir. Araçlarımız da tv ve wifi garanti edilmez.

4.24 Tüketici; rehber, tesis, acenta, ulaşım aracı yetkilileri ile sigorta şirketinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can, mal güvenliği ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve hizmeti iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

5- DİĞER HÜKÜMLER

5.1 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin Seyahat Acentası aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Seyahat Acentası’ nin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Seyahat Acentası’ nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rucu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

5.2 Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Seyahat Acentası yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilir.

5.3 Tüketicinin satın aldığı tur programını şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

5.4 Tüketici, şikayetini öncelikle info@izmirgezifirsatlari.com tur firmasına bildirmek zorundadır. Şikayetlerini tüketici yalnızca Acenta’ya ait web siteleri, sosyal medya platformları yolu ile iletebilir. Acenta'nın, hiç bir şikayet sitesi ile anlaşması olmadığından belirtilen kanallar dışında bildirimde bulunamaz ve kabul etmez. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Acenta’ya bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

5.5- Olası anlaşmazlıkların çözümünde TÜRSAB TAHKİM KURULU yetkilidir. Tüketici her türlü anlaşmazlığı TÜRSAB nezlinde çözüme ulaşması karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

5.6- Seyahat acentasının kısmen veya tamamen yazılı taahhütlerini yerine getirmemesi halinde tüketiciye yapılacak geri ödeme miktarının TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerine göre tespit olunacağı taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

6- YURTDIŞI TURLAR İÇİN GENEL HÜKÜMLER

6.1 Yurtdışı turlarına katılmak isteyen katılımcıların tur programında belirtilen ülkelere giriş şartlarına uygun pasaport veya vizeye sahip olması gerekmektedir.

6.2 Yurtdışı turlarında gideceğiniz ülkelerin para birimlerine göre para bulundurmanız gerekmektedir.

6.3 Yurtdışı turlarında kahvaltı kültürü Türkiye'deki gibi değildir. Oteller’ de her ülkenin kültürüne göre kahvaltı alacağınızı bilmeniz gerekmektedir.

6.4 Turlar da sınır kapılarında bekleme süreleri uzayabilir. Bundan Acenta sorumlu tutulamaz.

6.5- Ekstra turlara katılım sayısı en az 20 kişidir. 20 Kişi oluşmazsa ekstra turlar gerçekleşmeyebilir.

6.6- Araçlarımız yeni model araçlar olup Teknobus diye tabir edilen araçlardan değildir. Araçlarımız da tv ve wifi garanti edilmez.

6.7- Covid-19 sebebi ile turların başlangıcında veya ülkelere girişlerdeki sorun ve aksaklıklardan acenta sorumlu tutulamaz.

6.8- Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ dahil değildir. Seyahat Acenta’sının vize alma taahhüdü yoktur.

6.9-Vize işlemleri Tüketiciye(ve adına sözleşme imzaladığı şahıslara) ait olup Paket Tura içeriğindeki tüm ülkelerin vizelerinin temini bizzat Tüketici tarafından yapılacaktır. Tüketici iş bu paket tur sözleşmesini imzaladığı tarihte kendisine ve adına sözleşmeyi imzaladığı şahısların tamamı adına geçerli T.C. pasaportu bulunduğu ve iş bu pasaportların süresinin turun bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli olduğu kabul ve taahhüt eder.

6.10- Paket turun başlamasından 2 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak İzmir Gezi Fırsatları Ofisine teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde Vize Danışmanlık hizmeti verilebilir. Vize işlemleri tamamen paket tur kapsamında gidilen ülkenin konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan Acenta’nın, vize alınamamasından veya vizenin tur tarihine yetiştirilememesinden dolayı sorumluluğu yoktur. Konsolosluklardan gecikmelerden ve değişik aksamalardan Acenta sorumlu değildir.

6.11-Herhangi bir nedenle tur iptal edilmesi halinde konsolosluklar tarafından alınan vize harcı, masrafı ve vize hizmet giderleri dışında kalan bakiye müşteriye iade edilecektir.

6.12-Vize alınması o ülkeye giriş garanti vermediğinden, gidilen ülkede herhangi bir sebeple içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkmasına izin verilmeyen müşterilere paket tur ücreti iadesi yapılmayacak olup bu durumdan doğacak zararlardan Acenta sorumlu olmayacaktır.

6.13-Tüketicinin, paket tur hizmeti sırasında kullanacağı ‘’Vize’’yi kendisinin alması/temin etmesi durumunda; vizenin paket tur hizmetinin başlangıcında giriş yapılan ilk ülkeden veya paket tur hizmeti sırasında en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması gereklidir Aksi halde; paket tur hizmeti sırasında, ilgili ülke Gümrüklerinde bulunan pasaport polislerinin Tüketiciyi ülkeye giriş yaptırmamasından Acenta sorumlu olmadığı taraflarca gayri kabil rücu kabul edilmiştir.

6.14-Paket turun herhangi bir sebepten ötürü iptali halinde; Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği 16. maddesi 4. fıkrası uyarınca vize ücreti iade edilemez.

6.15-Tüketicinin iştirak edeceği paket tur hizmetinin gerçekleşeceği ülkenin konsolosluğu tarafından alınan vize başvuru ücretleri, harçları ve sair ödeme ve ücretlerin artması durumunda eski ücret ile yeni ücret arasındaki farkın(ücret artış tutarının) Tüketici tarafından gecikmeksizin nakden ve defaten Acenta’ya ödeneceği taraflarca kabul edilmiş olup Tüketicinin vize ücreti artışı sonrası oluşan fark ücretini Acenta’ya zamanında ödememesi nedeniyle Tüketiciye vize alınamaması ve paket tur hizmetine bu nedenle katılamamasından Acenta sorumlu değildir.

6.16- Yurtdışı Turlarında veya Yurtdışı çıkışını kapsayan yurtiçi turlar da 18 yaş altı çocuk annesi ve babası dışında başka bir yakını ile seyahat edecekse anne ve babanın o kişiye muvafakatname vermesi gerekmektedir. Yine aynı şekil de 18 yaş altı çocuk annesi veya babasından sadece bir tanesi ile seyahat edecekse hangisi ile seyahat edecekse anne veya babanın birbirlerine vekalet vermesi gerekmektedir.

6.17- Katılımcıların bu bilgileri okudukları ve kabul ettikleri paket tur sözleşmesinde yazmakta olup, web sitesi güncellemelerini tüketici takip etmekle yükümlüdür. Web sitesi ve paket tur sözleşmesi ayrılmaz bir parçadır.

7- KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU

7.1 Tüketici, İzmir Gezi Fırsatları aracılığıyla işbu sözleşme kapsamında yaptırmış olduğu paket tur rezervasyonundaki bilgilerine istinaden tüm operatörlere her türlü SMS, e-posta ve sair bilgilendirmeler ile İzmir Gezi Fırsatları özel reklam vb. hizmetler hakkında bilgi bildiriminde bulunabilir. İzmir Gezi Fırsatları, iş bu sözleşmenin imzalanması ve Açık Rıza Metni ile Tüketici tarafından kendisine iletilmiş olan her türlü kişisel veri(vize için gerekli evraklarda yer alan bilgiler, kimlik/pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, telefon numarası, eposta adresi, ikametgah adresi ve sair iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, görüntü/ses kaydı/fotoğraf, kredi kartı bilgileri/hesap numaraları, biyometrik ve genetik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veri) bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel veri ve bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

7.2 Ayrıca yukarıda 6.1. maddeye ek olarak İzmir Gezi Fırsatları, Tüketici tarafından kendisi ile yapılmış olan SMS, e-posta ve sair her türlü yazışma ile telefon görüşmeleri dahil ses kayıt dosyaları ve diğer elektronik ortamlardaki kayıtlı bilgileri hukuksal işlemlerde kullanabilir.

7.3 İzmir Gezi Fırsatları, turlar ve etkinlikler sırasında çekilmiş fotoğraf ve videoları sosyal medya platformlarında yayınlama hakkına sahiptir. Tüketici, fotoğraf ve videolarının yayınlanmasını istemiyorsa bunu tur rehberine yazılı olarak (e-posta, whatsapp vb. gibi) bildirmek, toplu çekilen fotoğraf ve videolarda yer almaması gerekmektedir. Aksi durumda yayınlanan fotoğraflar ve videolar silinmeyeceği karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

8-SÖZLEŞME GEÇERLİLİĞİ

8.1 Tüketicinin, paket tur kaydını tamamlaması, Tüketicinin tüm maddeleri okuduğu ayrıca, anılı sözleşme ve eklerinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

8.2 Tercih edilen hizmet Enef Turizm Tic. Ltd. Şti. Şirketine ait olan İzmir Farle Tour | İzmir Gezi Fırsatları seyahat acentası’nın online satış kanalı olan www.izmirgezifirsatlari.com web sitesi üzerinden satın aldığımı, dijital olarak bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

KVKK Aydınlatma Metni için : https://www.izmirgezifirsatlari.com/c/kvkk

ENEF TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ (İZMİR GEZİ FIRSATLARI) tarafından satışa sunulan Paket Tur, Ürün, Hizmet ve Kampanyalar hakkında, vermiş olduğumuz iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçilmesini istiyorum ve onaylıyorum.

İZMİR FARLE TOUR A Sınıfı Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin Üyesidir.

Belge Adı ; İZMİR FARLE TOUR ve BELGE NUMARASI 12349